Solicitude / Autoliquidación de Renovación do Carné de Taxi (Permiso Municipal de Conductor)

Solicitude de renovación do permiso municipal de conducir.

A quen está dirixido

Persoas en posesión dun carné de taxi e desexen renovalo.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.

Se o que desexa é facer unha simulación da cota a pagar, pulse no botón "Acceso Simulación" unha vez pulsado "Tramitar por Internet".
Presencialmente

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago presente o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo ou nos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015.

Por correo

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago envíe o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Prazos

A solicitude de renovación deberá ser presentada de conformidade co artigo 26 da Ordenanza Municipal de Taxis.

Documentación requirida

  • Pago das Taxas por renovación de permiso municipal
  • Unha fotografía actualizada en cor
   deberá entregarse sen ningunha marca de grampa
  • Carné de Conducir (Fotocopia)
  • Certificado expedido polo Ministerio de Xustiza, que acredite a carencia de antecedentes penais. (modelo 790)
   (considérase caducado se pasaron máis de tres meses entre a súa data de expedición e a data do anuncio).
  • Certificado médico
   expedido nos termos expresados no artigo 25 da Ordenanza Municipal de Taxi (considérase caducado se pasaron máis de tres meses entre a súa data de expedición e a data do anuncio).
  • Vida Laboral
   para o caso de ser o titular da licenza ou estar de alta como asalariado

Oficinas

 • Rexistro Xeral

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1
  36202 - Vigo

  Horario: De luns a venres de 9:00 a 13:30 horas

 • Servizo de Transportes

  Concello de Vigo Praza do Rei 1. 36202 Vigo. Teléfono: 986 810 353

  Horario: De 9 a 13:30 horas.

Acordos e normativa municipal

Lexislación relacionada

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información