SEDE ELECTRÓNICA

Punto de acceso para facilitar a participación pública no procedemento de elaboración de normas.

Esta canle constitúese como o punto de acceso aos trámites de consulta pública previa e de audiencia e información pública no proceso de elaboración dos proxectos de normas reglamentarias que se impulsen polo Concello de Vigo e os seus organismos públicos dependentes ou vinculados, conforme ao regulado no art. 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Trámites abertos

A continuación recóllese o listado das iniciativas e propostas normativas para as que se atopa aberto este trámite:

Histórico

A continuación recóllese o listado histórico das iniciativas e propostas normativas:

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información