Pagamento do Imposto Vehículos Tracción Mecánica (IVTM): Autoliquidación Anual de Ciclomotores e Motocicletas ata 125 cc.

Este trámite permite realizar o pago da cota anual relativa a ciclomotores e motocicletas de ata 125 cc correspondente ao Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

Esta autoliquidación, preferentemente, realizarase entre os meses de xaneiro e abril de cada ano. Poderá realizarse tamén fóra dese prazo.

A quen está dirixido

Calquera persoa.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.

Se o que desexa é facer unha simulación da cota a pagar, pulse no botón "Acceso Simulación" unha vez pulsado "Tramitar por Internet".
Presencialmente

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar o documento de pago nas entidades bancarias colaboradoras.

Este documento será o xustificante de pago do Imposto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Non ten que presentar nin este impreso nin ningunha outra documentación no Concello.

Observacións

- O período impositivo coincide co ano natural agás no caso de primeira adquisición do vehículo en que comezará o primeiro día do trimestre natural en que se produce a alta na Xefatura de Tráfico.

- A cota do imposto é irredutible agás no caso de primeira adquisición, baixa definitiva ou baixa temporal por subtracción ou roubo do vehículo en que se rateará por trimestres naturais.

Oficinas

  • Administración de Tributos

    Concello de Vigo Praza do Rei 1 - Planta Baixa 36202 Vigo
    Teléfono: 010
    Teléfono: 986 810 0100

    Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Acordos e normativa municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información