Certificado de non ter débedas polo imposto de bens inmuebles rústicos (IBI rústica)

Mediante este certificado acredítase que o inmoble causante desta solicitude non ten débedas polo Imposto de Bens Inmobles Rústicos.

Como facelo

Por Internet

Unha vez que cubra os datos prema no botón de tramitar e imprima o resgardo da solicitude.

Unha vez feito o pago e rexistrada a solicitude, o certificado solicitado estará dispoñible na súa carpeta cidadá cando estea realizado (aproximadamente 1 día hábil).Presencialmente

Debe presentar no Rexistro do Concello o impreso de solicitude normalizado indicando o enderezo do ben inmoble xunto co resgardo do pagamento da taxa. Pasados 2 días hábiles poderá vir recollelo á ventanilla de recadación voluntaria.

Documentación requirida

 • No caso de que o solicitante actúe a través de representante, ademais:
  • Fotocopia do DNI (do representante)
 • No caso de facer a solicitude presencialmente ou por correo:
  • Impreso de pagamento da taxa pola expedición de documentos

Observacións

Los recibos de IBI rústica engloban todas las propiedades de un mismo titular, con lo que sólo se podrá certificar que una determinada propiedad no tiene deudas si está pagado el recibo que incluye la totalidad de sus propiedades rústicas.

Oficinas

 • Tesorería Municipal - Recaudación Voluntaria

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Pranta Baixa 36202 - Vigo
  Teléfono: 986 810 133
  Email: ofi.voluntaria@vigo.org

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información