Carpeta Cidadá: O Concello Online

Carpeta cidadá

«O Concello aberto as 24 horas do día»

«Toda a súa información persoal facilmente accesible»

«Realice os trámites por Internet comodamente desde o seu ordenador»

Acceso Carpeta Cidadá por DNIe, Certificado, Pin 24h e Cl@ve Permanente

Cl@ve é un sistema orientado a unificar e simplificar o acceso electrónico da cidadanía aos servizos públicos. O seu obxectivo principal é que a cidadanía poida identificarse ante a Administración mediante claves concertadas (usuario máis contraseña), sen ter que lembrar claves diferentes para acceder aos distintos servizos.

cl@ve

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información