SEDE ELECTRÓNICA

Oferta de Emprego Público - Activa

Prazas ofertadas abertas

Concello de Vigo

Administrativa/o de Administración Xeral (C1) Quenda libre

Nº prazas: 1 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Administrativa/o de Administración Xeral (C1) Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade

Nº prazas: 1 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Administrativa/o de Administración Xeral (C1) Promoción interna

Nº prazas: 2 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Axente de Igualdade (A2) Funcionario/a interino/a

Nº prazas: 1 - Revisión de solicitudes

Bolsa de emprego de Técnico/a de Prevención Riscos Laborais, Técnico/a de Xestión e Axente Igualdade
Data do último anuncio: 29/03/2022

Axudante de Oficios (E) Quenda libre

Nº prazas: 2 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Axudante de Oficios (E) Reservada para persoas con discapacidade intelectual

Nº prazas: 3 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Axudante de Oficios (E) Reserva para persoas con discapacidade

Nº prazas: 1 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Capataz de Limpeza (C1) Promoción interna

Nº prazas: 1 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Diplomada/o en Traballo Social (A2) Reserva para persoas con discapacidade

Nº prazas: 1 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Diplomada/o en Traballo Social (A2) Quenda libre

Nº prazas: 2 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Enxeñeira/o Técnica/o Forestal (A2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 05/12/2023

Inspector/a de Policía Local (A2) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Revisión de solicitudes

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Mestra/e de Formación de Pintura (C1) Quenda libre

Nº prazas: 1 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Oficial Coidadora/Coidador do Zoo (C2) Quenda libre

Nº prazas: 2 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Oficial Condutora/Condutor (C2) Quenda libre

Nº prazas: 3 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 07/12/2023

Oficial Ferreira/o (C2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Oficial Pavimentadora/Pavimentador (C2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Oficial Sepultureira/o (C2) Quenda libre

Nº prazas: 2 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Oficial albanel (C2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Oficial de Instalacións (C2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Oficial de Mantemento (C2) Quenda libre

Nº prazas: 2 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Oficial de Mantemento (C2) Reserva para persoas con discapacidade

Nº prazas: 1 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Policía Local (C1) Mobilidade horizontal

Nº prazas: 15 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Policía Local (C1) Quenda libre

Nº prazas: 46 - Finalizadas as probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Posto de traballo Secretario/a de Administración municipal (A1) Libre designación

Nº prazas: 1 - Revisión de solicitudes

Provisión, por libre designación, do posto de secretario/a de Administración municipal
Data do último anuncio: 13/11/2023

Posto de xefatura da Área de Servizos Xerais (A1) Libre designación

Nº prazas: 1 - En fase de presentación de solicitudes

Provisión, por libre designación, de varios postos de traballo
Data do último anuncio: 15/05/2023

Psicólogo/a (A1) Bolsas

Nº prazas: - En fase de presentación de solicitudes

Bolsa de emprego nomeamentos interinos Psicólogo/a
Data do último anuncio: 14/08/2023

Sarxento/a extinción de Incendios (C1) Promoción interna

Nº prazas: 5 - Finalizadas as probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Subalterna/o (E) Quenda libre

Nº prazas: 4 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Subalterna/o (E) Reserva para persoas con discapacidade

Nº prazas: 3 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Subalterna/o (E) Reservada para persoas con discapacidade intelectual

Nº prazas: 1 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Técnico/a de Prevención en Riscos Laborais (A2) Funcionario/a interino/a

Nº prazas: 1 - Revisión de solicitudes

Bolsa de emprego de Técnico/a de Prevención Riscos Laborais, Técnico/a de Xestión e Axente Igualdade
Data do último anuncio: 29/03/2022

Técnico/a de Xestión (A2) Funcionario/a interino/a

Nº prazas: 1 - Revisión de solicitudes

Bolsa de emprego de Técnico/a de Prevención Riscos Laborais, Técnico/a de Xestión e Axente Igualdade
Data do último anuncio: 29/03/2022

ViceInterventor/a adxunto/a (A1) Libre designación

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Provisión, por libre designación, do posto de viceinterventor/a adxunto/a
Data do último anuncio: 01/12/2023

Xefe/a do Servizo de Administración Electrónica (A1) Libre designación

Nº prazas: 1 - Revisión de solicitudes

Provisión mediante libre designación do posto, Xefe/a do Servizo de Administración Electrónica
Data do último anuncio: 02/10/2023

Procesos rematados

Listas de reserva activas


Xerencia Municipal de Urbanismo

Administrativo/a (C1) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Convocada

Oferta de Emprego público 2021-2022 Ordinaria da Xerencia de Urbanismo
Data do último anuncio: 09/10/2023

Administrativo/a (C1) Quenda libre

Nº prazas: 2 - Convocada

Oferta de Emprego público 2021-2022 Ordinaria da Xerencia de Urbanismo
Data do último anuncio: 24/11/2023

Arquitecto/a (Concurso) (A1) Quenda libre

Nº prazas: 2 - Revisión de solicitudes

Oferta de Emprego público 2022 da Xerencia Urbanismo. Estabilización de emprego. Lei 20/2021
Data do último anuncio: 22/02/2023

Arquitecto/a (Concurso-oposición) (A1) Quenda libre

Nº prazas: 2 - Revisión de solicitudes

Oferta de Emprego público 2022 da Xerencia Urbanismo. Estabilización de emprego. Lei 20/2021
Data do último anuncio: 22/02/2023

Auxiliar administrativo/a (C2) Quenda libre

Nº prazas: 2 - En fase de presentación de solicitudes

Oferta de Emprego público 2022 da Xerencia Urbanismo. Estabilización de emprego. Lei 20/2021
Data do último anuncio: 14/03/2023

Auxiliar administrativo/a (C2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Convocada

Oferta de Emprego público 2021-2022 Ordinaria da Xerencia de Urbanismo
Data do último anuncio: 01/12/2023

Auxiliar administrativo/a (C2) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Convocada

Oferta de Emprego público 2021-2022 Ordinaria da Xerencia de Urbanismo
Data do último anuncio: 09/10/2023

Auxiliar administrativo/a (C2) Reserva para persoas con discapacidade

Nº prazas: 1 - Revisión de solicitudes

Oferta de Emprego público 2022 da Xerencia Urbanismo. Estabilización de emprego. Lei 20/2021
Data do último anuncio: 20/12/2022

Enxeñeiro/a superior industrial (A1) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Revisión de solicitudes

Oferta de Emprego público 2022 da Xerencia Urbanismo. Estabilización de emprego. Lei 20/2021
Data do último anuncio: 19/01/2023

Técnico/a de Administración Xeral (A1) Quenda libre

Nº prazas: 2 - Convocada

Oferta de Emprego público 2021-2022 Ordinaria da Xerencia de Urbanismo
Data do último anuncio: 07/12/2023

Técnico/a de Xestión (A2) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Convocada

Oferta de Emprego público 2021-2022 Ordinaria da Xerencia de Urbanismo
Data do último anuncio: 09/10/2023

Técnico/a de administración xeral (A1) Quenda libre

Nº prazas: 5 - Revisión de solicitudes

Oferta de Emprego público 2022 da Xerencia Urbanismo. Estabilización de emprego. Lei 20/2021
Data do último anuncio: 01/02/2023

Procesos rematados


Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información