SEDE ELECTRÓNICA

Rexistro Electrónico

"Rexistro Electrónico de documentos 24h ao día, todos os días do ano".

  • O Rexistro Electrónico de Documentación é para uso da cidadanía e empresas rexistrados na Carpeta Cidadá, para que se poidan enviar desde a Web Oficial do Concello de Vigo (www.vigo.org) solicitudes, escritos e comunicacións ao Rexistro Xeral do Concello.
  • Darase a mesma validez aos escritos, solicitudes e comunicacións presentada no Rexistro Telemático de Documentación, que as que se presentan fisicamente no Rexistro Xeral do Concello.
  • Poderanse presentar solicitudes, escritos e comunicacións todos os días do ano durante as vinte e catro horas. Ao formulario de envío pódenselle anexar calquera tipo de documentación (Documentos, Imaxes ou Planos).

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información