SEDE ELECTRÓNICA

Oficina tributaria

Nesta sección atopará aquela información relevante nas súas relacións coa Administración en materia tributaria e principalmente en relación cos principais tributos municipais do Concello de Vigo, separada nos seguintes apartados:

  • Tributos: Recolle os principais tributos municipais do Concello de Vigo, así como as súas oficinas, normativa correspondente e os respectivos trámites de pago, domiciliación, exencións, bonificacións, impresión de recibos, certificados etc.
  • Autoliquidacións: Neste apartado agrúpanse todos aqueles trámites nos que é necesario o pago dunha cantidade no momento de facer a solicitude.
  • Calendario do Contribuínte: Fixa os diferentes períodos para realizar os pagos de taxas e impostos municipais.
  • Ordenanzas Fiscais: Son as normas municipais que rexen as tarifas dos servizos que presta o Concello, así como o seu procedemento, aplicación, condicións...
  • Normas de Ingreso de Tributos Periódicos: Normas de procedemento para o ingreso dos tributos municipais de cobro periódico e notificación colectiva do Concello de Vigo.
  • Trámites Económicos: Trámites para realizar o pago do correspondente tributo, así como outros que poderán ser da súa utilidade segundo as súas circunstacias.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información