SEDE ELECTRÓNICA

Servizo de Administración Electrónica

O Servizo de Administración Electrónica do Concello de Vigo é responsable do funcionamento técnico desta Sede Electrónica.

Son funcións do Servizo de Administración Electrónica, entre outras:

  • Xestión, soporte técnico e coordinación da Sede Electrónica
  • Impulso dos Servizos de Administración Electrónica dentro do Concello e de cara aos cidadáns
  • Cooperación informática entre Administracións
  • Xestión do uso das Telecomunicacións na Administración
  • Creación e implantación de políticas de seguridade e aplicacións
  • Mellora da calidade e produtividade no desenvolvemento de sistemas de información
  • Adquisición e xestión dos recursos informáticos

Estatísticas de uso dos servizos de Administración Electrónica

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información