SEDE ELECTRÓNICA

Estado de tramitación: Como vai a miña xestión?

O artigo 53 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, recoñece entre outros o dereito da cidadanía a "coñecer en calquera momento, o estado da tramitación dos procedementos nos que teñan a condición de interesados".

O Concello de Vigo permite, desde o ano 2003, coñecer por medios electrónicos o estado de tramitación dos procedementos nos que o cidadán sexa titular. Dispón dos seguintes servizos:

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información