SEDE ELECTRÓNICA

Certificados de selo electrónico

Selos electrónicos

 • XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE VIGO - CIF P8605706D
  • Entidade: XERENCIA MUNICIPAL D
  • Emisor: AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016
  • Validez: 07/09/2024
 • XESTIÓN MUNICIPAL AYTO VIGO - TRAT. AUTOMATIZADO DE DATOS
  • Entidade: CONCELLO DE VIGO
  • Emisor: AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016
  • Validez: 21/10/2024
 • APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO DE VIGO - P3605700H
  • Entidade: CONCELLO DE VIGO
  • Emisor: AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016
  • Validez: 24/10/2025
  • Resolución do 15/02/2024, de creación do Selo Electrónico "Aprobado por Xunta de Goberno local-Concello de Vigo"
   BOPPO núm. 42 do 28/02/2024
 • SERVIZOS TRIBUTARIOS - CONCELLO DE VIGO - CIF P3605700H
  • Entidade: CONCELLO DE VIGO
  • Emisor: AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016
  • Validez: 22/01/2026
 • SELADO POR ESTATÍSTICA - CONCELLO DE VIGO - CIF P3605700H
  • Entidade: CONCELLO DE VIGO
  • Emisor: AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016
  • Validez: 26/03/2026
  • Actuación administrativa automatizada dos certificados de empadroamento
   BOPPO núm. 63 do 01/04/2024
  • Modificación da declaración de actuación administrativa automatizada dos certificados de empadroamento
   BOPPO núm. 70 do 10/04/2024
 • SECRETARÍA G.L AYTO VIGO - TRATAMENTO AUTOMATIZADO DE DOCUMENTOS
  • Entidade: CONCELLO DE VIGO
  • Emisor: AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016
  • Validez: 14/05/2026
 • TESOURERIA - CONCELLO DE VIGO - CIF P3605700H
  • Entidade: CONCELLO DE VIGO
  • Emisor: AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016
  • Validez: 27/03/2027
 • SECRETARÍA DE GOBERNO LOCAL
  • Entidade: CONCELLO DE VIGO
  • Emisor: AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016
  • Validez: 18/02/2027
  • Resolución de creación de selo electrónico de Secretaría de Goberno local
   BOPPO núm. 42 do 28/02/2024
 • REXISTRO XERAL - CONCELLO DE VIGO
  • Entidade: CONCELLO DE VIGO
  • Emisor: AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016
  • Validez: 06/05/2027
  • Resolución de data 21/02/2024, de creación do Selo electrónico "Rexistro Xeral-Concello de Vigo"
   BOPPO núm. 44 do 01/03/2024

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información