SEDE ELECTRÓNICA

Certificados de selo electrónico

Selos electrónicos

 • RESELADO ELECTRÓNICO DOCUMENTOS - CONCELLO DE VIGO - P3605700H
  • Entidade: CONCELLO DE VIGO
  • Emisor: AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016
  • Validez: 15/04/2024
 • TESOURERIA - CONCELLO DE VIGO - CIF P3605700H
  • Entidade: CONCELLO DE VIGO
  • Emisor: AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016
  • Validez: 15/04/2024
 • APROBADO POR PLENO - AYTO. DE VIGO - P3605700H
  • Entidade: CONCELLO DE VIGO
  • Emisor: AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016
  • Validez: 02/06/2024
 • CONSULTAS DGT - CONCELLO DE VIGO - P3605700H
  • Entidade: CONCELLO DE VIGO
  • Emisor: AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016
  • Validez: 01/06/2024
 • REXISTRO DE PLENO DO CONCELLO DE VIGO
  • Entidade: CONCELLO DE VIGO
  • Emisor: AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016
  • Validez: 01/06/2024
 • XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE VIGO - CIF P8605706D
  • Entidade: XERENCIA MUNICIPAL D
  • Emisor: AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016
  • Validez: 07/09/2024
 • XESTIÓN MUNICIPAL AYTO VIGO - TRAT. AUTOMATIZADO DE DATOS
  • Entidade: CONCELLO DE VIGO
  • Emisor: AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016
  • Validez: 21/10/2024
 • APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO DE VIGO - P3605700H
  • Entidade: CONCELLO DE VIGO
  • Emisor: AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016
  • Validez: 24/10/2025
 • SERVIZOS TRIBUTARIOS - CONCELLO DE VIGO - CIF P3605700H
  • Entidade: CONCELLO DE VIGO
  • Emisor: AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016
  • Validez: 22/01/2026
 • REXISTRO XERAL - CONCELLO DE VIGO - CIF P3605700H
  • Entidade: CONCELLO DE VIGO
  • Emisor: AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016
  • Validez: 22/01/2026
 • SELADO POR ESTATÍSTICA - CONCELLO DE VIGO - CIF P3605700H
  • Entidade: CONCELLO DE VIGO
  • Emisor: AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016
  • Validez: 26/03/2026
 • SECRETARÍA G.L AYTO VIGO - TRATAMENTO AUTOMATIZADO DE DOCUMENTOS
  • Entidade: CONCELLO DE VIGO
  • Emisor: AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016
  • Validez: 14/05/2026

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información