SEDE ELECTRÓNICA

Os meus Recibos e Tributos

Os tributos son os ingresos públicos que consisten en prestacións monetarias esixidas por unha Administración pública como consecuencia da realización do feito ao que a Lei vincula o deber de contribuír, co fin primordial de obter os ingresos necesarios para o sostemento dos gastos públicos.

Nesta sección recóllense os principais tributos municipais do Concello de Vigo, así como as súas oficinas, normativa correspondente e os respectivos trámites de pago, domiciliación, exencións, bonificacións, impresión de recibos, certificados etc.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información