SEDE ELECTRÓNICA

Recollida de Lixo Vivenda

Administración de Tributos: Lixo-Vivendas
  • Enderezo: Concello de Vigo, Praza do Rei 1, Planta Baixa, 36202 Vigo
  • Teléfono: 986 810 173 / 986 810 100 Extensión 1348.
  • Email: ofi.lixovigo.org
  • Horario: De 9 a 13:30 horas de luns a venres.

A taxa pola recollida de lixo, de recepción obrigatoria, establécese pola prestación do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos no termo municipal de Vigo, o seu transporte aos centros de eliminación e posterior tratamento.

A oficina de lixo-vivendas encárgase da xestión, liquidación, inspección e revisión desta taxa.

Normativa

  • Ordenanza Nº 16: Ordenanza Fiscal Reguladora das Taxas pola Recollida do Lixo.
  • Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.

Trámites

Pagamento

Exencións

Certificados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información