SEDE ELECTRÓNICA

Taboleiro de edictos e anuncios

Nesta páxina pode consultar os edictos e anuncios, tanto de materias de competencia municipal como de outras Administracións Públicas, que por disposición legal ou regulamentaria deban publicarse no mesmo.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información