Informe Social para acceso ao Programa de Retorno Voluntario de Inmigrantes desde España da O.I.M.

Emisión de Informe Social con valoración favorable para acollerse ao Programa de Retorno Voluntario de Inmigrantes desde España (PREVIE) da O.I.M. (Organización Internacional para as Migracións).

A quen está dirixido

Estranxeiros empadroados en Vigo cunha estancia mínima e continuada de 6 meses cuxo proceso migratorio fracase e desexen retornar ao seu país, que non sexan nacionais intracomunitarios, de países candidatos á UE, de países en conflito, nin da cuenca mediterránea (Mauritania, Marruecos, Túnez, Argelia, Libia).

Como facelo

Por Internet

Pode solicitar a cita previa a través do correo electrónico ofi.inmigración@vigo.org.
Presencialmente

1. Solicitude de cita co/a traballador/a social da Oficina Municipal de Atención e Información a Inmigrantes e Emigrantes Retornados para manter unha entrevista.

2. Entrevista coa traballadora social na que quedará aclarada a situación socio-económica e o cumprimento dos requisitos marcados pola O.I.M. para o acceso ao Programa de Retorno Voluntario de Inmigrantes desde España.

3. Se se cumpren os requisitos cubrirase o cuestionario de solicitude de acceso ao PREVIE en modelo oficial da O.I.M. e solicitude de Informe Social ao Concello de Vigo.

Por teléfono

Solicitude de cita nos teléfonos: 986 442 096 ; 986 442 356

Documentación requirida

  • Pasaporte (en vigor.)
  • Autorización de Residencia e Traballo (se se posee.)
  • Documentación Complementaria
   Todo tipo de documentación que acredite a situación socio-económica do/a solicitante.

Oficinas

 • Oficina Municipal de Atención e Información a Inmigrantes e Emigrantes Retornados

  Rúa Martínez Garrido 21 interior
  36205 Vigo
  Teléfono: 986 442 356
  Fax: 986 442 096
  Email: ofi.inmigracion@vigo.org

  Horario: De 9 a 14 horas de luns a venres

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información