Devolución de Garantías Definitivas

Devolución de garantías definitivas constituídas para garantizar a correcta execución dos contratos asinados co Concello de Vigo.

A quen está dirixido

As persoas físicas ou xurídicas que executaron contratos co Concello de Vigo e ás que se lle esixiu a constitución de garantías definitivas.

Como facelo

Por Internet

Clique no botón "Tramitar por Internet" e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

Mediante a presentación da solicitude por parte do interesado no Rexistro Xeral do Concello de Vigo ou de calquera outro lugar especificado no artigo 38.4 da Lei 30/1992.

Prazos

3 meses.

Documentación requirida

 • Se actúa en representación doutra persoa (natural ou xurídica)
  • Documento Acreditativo da Representación
   se é que este non lle consta ao Concello de Vigo.
 • Se dispuxera dela
  • Mandamento de Ingreso da Garantía (Fotocopia)
  • Acta de Recepción (Fotocopia)

Lexislación relacionada

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información