Bonificación do 5% na Taxa de Lixo Industrial, Comercial e Profesional (EUI)

Bonificación do 5% para os establecementos comprendidos nos apartados B, C, D e E da Ordenanza Fiscal Reguladora das Taxas pola Recollida do Lixo (Ordenanza Nº 16), que acrediten que contan con espacio interior destinado aos contenedores de lixo.

Como facelo

Por Internet

Para gozar desta bonificación, deberá presentar a través da Carpeta do Cidadá, solicitude acompañada de plano dilixenciado pola Xerencia Municipal de Urbanismo en tal sentido, con anterioridade o devengo da taxa.

O devengo da taxa prodúcese o 1º de xaneiro de cada ano.
Presencialmente

Para gozar desta bonificación, deberán presentar nas oficinas de lixo comercial (E.U.I.) do Concello de Vigo solicitude acompañada de plano dilixenciado pola Xerencia Municipal de Urbanismo en tal sentido, con anterioridade o devengo da taxa.

O devengo da taxa prodúcese o 1º de xaneiro de cada ano.

Documentación requirida

Oficinas

 • Oficina I.A.E.-E.U.I.

  Administración de Tributos - Departamento de I.A.E.-E.U.I.
  Planta Baixa
  Praza do Rei 1, 36202 Vigo.
  Teléfono: 986 810 313
  E-mail: ofi.iae@vigo.org

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información