Certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais para subvencións

Certificado para as empresas ou particulares necesario para poder obter subvencións con cargo aos créditos do Orzamento do Concello de Vigo e seus Organismos Autónomos.

A quen está dirixido

Só poderá obter este certificado a persoa ou entidade que sexa o obrigado ao pago dos tributos ou persoa autorizada por el.

Como facelo

Por Internet

Unha vez que cubra os datos presione no botón de tramitar e imprima o resguardo. Debe achegarse ás oficinas do Concello para recoller o certificado onde deberá aboar o seu importe.
Presencialmente

Cumprimentando o impreso normativo que deberá ser presentado no Rexistro Xeral do Concello de Vigo, previo pago da taxa por expedición de documentos administrativos establecida na Ordenanza Fiscal nº 10 (art. 5.3).

Poderá recollelo o primeiro día hábil seguinte ao da presentación na xanela de recadación voluntaria.

Prazos

Prazo máximo de expedición: 4 días hábiles.

Prazo de validez da certificación positiva: 6 meses.

Documentación requirida

Oficinas

 • Tesorería Municipal - Recaudación Voluntaria

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Pranta Baixa 36202 - Vigo
  Teléfono: 986 810 133
  Email: ofi.voluntaria@vigo.org

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Lexislación relacionada

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información