Exención do Imposto de Bens Inmobles (IBI) para Centros Docentes

Estarán exentos os bens que se destinen ao ensino por centros docentes acollidos, total ou parciamente, ao réxime de concerto educativo, en canto á superficie afectada ao ensino concertado.

A quen está dirixido

Centros docentes acollidos, total ou parciamente, ao réxime de concerto educativo.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

Presentando a solicitude e a documentación requirida no Rexistro Xeral do Concello.

Documentación requirida

Observacións

Os concertos educativos teñen por obxecto garantir a impartición da educación básica obrigatoria e gratuíta en centros privados, mediante a asignación de fondos públicos destinados a este fin pola Administración.

Os centros privados que, en orde á prestación do servizo de interese público da educación e á liberdade de elección de centro, impartan os ensinos declarados gratuítos na Lei Orgánica de Educación, poderán acollerse ao réxime de concertos sempre que así o soliciten e reúnan os requisitos previstos nas leis educativas. Para ese efecto, os citados centros deberán formalizar coa Administración educativa que proceda o pertinente concerto.

O concerto educativo obriga ao titular do centro privado a impartir gratuitamente os ensinos do concerto e á Administración a destinar fondos públicos para o sostemento dos centros. De acordo con Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, os ensinos declarados gratuítos están referidos ao segundo ciclo da Educación Infantil e ao ensino básico que comprende a Educación Primaria e a Educación Secundaria Obrigatoria.

Oficinas

  • Oficina do I.B.I.

    Concello de Vigo Administración de Tributos - Departamento de I.B.I. Planta Baixa Praza do Rei 1 36202 Vigo Teléfono: 986 810 116 / 986 810 100 Extensión 1347

    Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Acordos e normativa municipal

Lexislación relacionada

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información