Adhesión de Entidades Privadas sen Ánimo de Lucro ao Programa de Voluntarios

Mediante a adhesión a este programa as entidades privadas poderán beneficiarse de persoal voluntario, inscrito na Oficina Municipal de Voluntariado (OMV) do Concello de Vigo, para o desenvolvemento de actividades de interese xeral (servizos sociais, saúde, protección civil, medio ambiente, educación, cultura, lecer e tempo libre, consumo, defensa dos dereitos, mocidade, cooperación internacional, defensa e fomento da economía e calquera outra que responda á natureza e fins da actuación do voluntariado).

A quen está dirixido

Poderán participar nesta iniciativa aquelas entidades privadas estables sen ánimo de lucro, legalmente constituídas e dotadas de personalidade xurídica que desenvolvan programas ou proxectos de voluntariado no marco das áreas de interese xeral: servizos sociais, saúde, protección civil, medio ambiente, educación, cultura, ocio e tempo libre, consumo, defensa dos dereitos, xuventude, cooperación internacional, defensa e fomento da economía e calquera outra que responda á natureza e fins da actuación do voluntariado.

Requisitos:

1. As Entidades que desexen participar nesta iniciativa deberán estar dadas de alta no Rexistro de Asociacións de Participación Cidadá, e deberán aportar copia compulsada dos estatutos.

2. Cumprimentarán o impreso que se lles achega (en documentación requerida) para obtención de datos, fins e obxectivos e características da actividade susceptible da colaboración das persoas voluntarias da OMV.

3. Proporcionarán ás persoas voluntarias a formación específica e a orientación necesaria para o desenvolvemento das súas actividades.

4. Facilitarán a supervisión e seguemento do persoal da OMV sempre que lles sexa requerido.

5. Deberán entregar no prazo de 15 días posteriores ao remate da colaboración ou a petición do persoal da OMV, sempre que se precise, un informe avaliativo.

Como facelo

Presencialmente

Cumprimentando o impreso de solicitude que presentará, xunto coa documentación requirida, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Documentación requirida

Oficinas

 • Oficina Municipal do Voluntariado

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1
  36202 Vigo
  Teléfono: 986 810 213
  Email: ofi.voluntariado@vigo.org

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información