Solicitude de Baixa no Sistema Especial de Pago do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI)

Mediante este trámite vostede solicita darse de baixa do sistema especial de pago do IBI.

A quen está dirixido

Deberá ser solicitada polo suxeito pasivo que, estando acollido ao sistema de pago de 2 prazos do IBI, desexa aboar a totalidade do recibo no período normal de cobranza (aproximadamente do 1 de setembro ao 1 de novembro).

Como facelo

Por Internet

Clique no botón "Tramitar por internet" e siga os pasos que se lle indican
Presencialmente

Cubrindo a solicitude e presentándoa no Rexistro Xeral do Concello.

Prazos

A solicitude deberá facerse con anterioridade ao 31 de marzo do exercicio no que deba ter efecto. Noutro caso a solicitude terá efectos a partir do exercicio seguinte.

Documentación requirida

Oficinas

  • Tesorería - Recaudación (Sistema de pagos)

    Concello de Vigo
    Praza do Rei 1 - Planta Baixa, 36202 Vigo
    Teléfono: 986 810 275

    Horario: Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información