Comunicación de Arrendamento de Local para Actualizar el Padrón de Lixo Industrial-Comercial (EUI)

Os titulares catastrais de locais de uso distinto á vivenda tributan, no caso de locais pechados ou sen uso, cunha cota mínima de disponibilidade do servizo en contía igual á tarifa de vivenda (Artigo 1.2. da Ordenanza).

Estes titulares deberán comunicar ao Concello os arrendamentos daqueles, para causar baixa como suxeitos pasivos da taxa do lixo-industrial (EUI), ao tempo que causará alta o titular da actividade económica desenvolvida no local.

A quen está dirixido

Aos titulares catastrais de locais de uso distinto a vivenda cando asinen un contrato de arrendamento do local.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

Cubrindo o impreso de solicitude e entregándoo, xunto coa documentación requirida, no Rexistro Xeral de Concello.

Documentación requirida

Observacións

A comunicación do arrendamento implicará a baixa do propietario como suxeito pasivo no propio exercicio económico no que se formule, se aquela fose presentada nos tres primeiros meses do exercicio. Noutro caso a baixa causará efectos para o exercicio seguinte.

Oficinas

 • Oficina I.A.E.-E.U.I.

  Administración de Tributos - Departamento de I.A.E.-E.U.I.
  Planta Baixa
  Praza do Rei 1, 36202 Vigo.
  Teléfono: 986 810 313
  E-mail: ofi.iae@vigo.org

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Lexislación relacionada

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información