Solicitude / Autoliquidación de Revisión de Vehículos Taxis

A revisión dos vehículos taxi é necesaria no momento da concesión da licenza municipal de taxi e cando se faga un cambio de vehículo.

A quen está dirixido

O titular da licenza.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.

Se o que desexa é facer unha simulación da cota a pagar, pulse no botón "Acceso Simulación" unha vez pulsado "Tramitar por Internet".
Presencialmente

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago presente o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo ou nos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015.

Por correo

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago envíe o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Documentación requirida

  • Pago das Taxas por renovación de vehículo
   Revisión de vehiculo e certificado de cambio de vehiculo.
  • Carné de Conducir (Fotocopia)
  • Características e requisitos técnicos do vehículo a adscribir
  • Permiso de Circulación do Vehículo (Fotocopia)
  • Ficha Técnica do Vehículo (Fotocopia)
  • Tarxeta de revisión do taxímetro (Fotocopia)
  • Póliza de responsabilidade civil (Fotocopia)
  • Vida Laboral
   Actualizada do titular ( e no seu caso, do asalariado).
 • No caso de cambio de vehículo
  • Licenza municipal do vehículo que se substitúe (Orixinal)

Observacións

Unha vez feita a solicitude notificaráselle mediante chamada telefónica o lugar (xunto á parada de taxis da rúa Granada), día e hora onde debe presentarse co vehículo para sometelo a revisión.

Oficinas

 • Rexistro Xeral

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1
  36202 - Vigo

  Horario: De luns a venres de 9:00 a 13:30 horas

 • Servizo de Transportes

  Concello de Vigo Praza do Rei 1. 36202 Vigo. Teléfono: 986 810 353

  Horario: De 9 a 13:30 horas.

Acordos e normativa municipal

Lexislación relacionada

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información