Baixa por Ocupación Vía Pública: Valados, Andamios e Aparcamento Exclusivo

A efectos das competencias de inspección e control sobre o estado da vía pública por parte dos Servizos de Infraestruturas e Obras e Circulación Viaria, os solicitantes da reserva de ocupación en viarios públicos, rúas ou beirarrúas de propiedade municipal, estarán obrigados a formular a baixa do aproveitamento unha vez retirados os elementos que motivaron dita reserva.

Mediante este trámite solicita dar de baixa a reserva de ocupación de vía pública para:

A. Valados, puntais, asnillas, andamios e outras instalacións análogas.

B. Aparcadoiro exclusivo.

A quen está dirixido

As persoas físicas e xurídicas así como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria que cesen no aproveitamento en especial do dominio público local cos elementos enriba sinalados.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Documentación requirida

  • Impreso de solicitude de baixa de ocupación de vía pública

Observacións

A baixa ou cesamento do aproveitamento, nos casos do apartado A, tramitarase na data solicitada no impreso a condición de que sexa posterior á data de presentación . Se a baixa non coincide coa data fin da solicitude-autoliquidación, deberá realizarse a autoliquidación complementaria ata devandita data de baixa.

Nos casos do apartado B, a baixa terá efectos no fin de mes da data de baixa solicitada.

Deberá indicar obrigatoriamente o número de xustificante da autoliquidación que orixinou a autorización.

A efectos das competencias de inspección e control sobre o estado da vía pública por parte dos Servizos de Infraestruturas, Obras e Circulación Viaria, os solicitantes desta ocupación estarán obrigados a formular dita baixa da ocupación. De non haberse formulado esta baixa, a Administración Tributaría do Concello poderá requirir o pago das taxas devengadas xunto coas recargas e sancións tributarias procedentes.

Oficinas

 • Rexistro Xeral

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1
  36202 - Vigo

  Horario: De luns a venres de 9:00 a 13:30 horas

 • Seguridade e Mobilidade

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Sótano 1
  Teléfono: 986 810 291 ; 986 810 121

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Acordos e normativa municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información