Autorización a Vehículos con MMA Superior a 10000 Kg para Circular

Coa finalidade de axilizar a circulación e diminuír a conflictividade do tráfico nas vías máis conxestionadas da nosa cidade, establécese que os vehículos con masa máxima autorizada superior a 10.000 Kg. que circulen polo término municipal de Vigo desde as 8:00 horas ás 22:00 horas, deberán facelo obrigatoriamente polas rutas establecidas no Anexo da Ordenanza municipal reguladora das operacións de carga e descarga de mercadorías nas vías urbanas.

Non poderán circular fóra das rutas establecidas, durante o mencionado horario, sen estar provistos dunha autorización especial que deberá ser colocada no parabrisas dianteiro do vehículo, de forma ben visible.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

Para obter a autorización anual especial para circular fóra das rutas e horario establecido na correspondente ordenanza, debe cubrir o formulario web nesta páxina, e presentar a solicitude resultante xunto coa documentación requirida no Rexistro Xeral do Concello.

Prazos

Debe facer a solicitude con polo menos 2 días hábiles de antelación á data do servizo.

Sancións

Será infracción grave circular polo término municipal fóra das rutas establecidas no Anexo da Ordenanza reguladora das operacións de carga e descarga

Documentación requirida

  • Permiso de Circulación do Vehículo

Observacións

Deberá levar a autorización expedida pola Policía Local nun lugar visible do parabrisas do vehículo ou vehículos a disposición dos axentes de autoridade da Policía Local.

Oficinas

 • Oficina Policía Local

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Planta Baixa
  36202 Vigo
  Teléfono: 986 810 286

  Horario: De 7:30 a 13:30 horas.

Acordos e normativa municipal

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información