Consulta de facturas Real Decreto Lei 4/2012

Ámbito de aplicación do RDL 4/2012: "As obrigas pendentes de pagamento aos contratistas han de reunir todos os requisitos seguintes:

a) Ser vencidas, líquidas e exixibles.

b) Que a recepción, no rexistro administrativo da entidade local, da correspondente factura, factura rectificativa no seu caso, ou solicitude de pago equivalente teña lugar antes do 1 de xaneiro de 2012.

c) Que se trate de contratos de obras, servizos, xestións de servizos públicos ou subministracións incluídas no ámbito de aplicación do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro."


Como facelo

Por Internet

Pode consultar a listaxe de facturas accedendo a través da carpeta cidadá con usuario e clave ou mediante certificado electrónico.

No caso de quere presentar reclamacións utilice o modelo de solicitude indicado no apartado "Documentación requirida".Por teléfono

Chamando ao Servizo de Intervención do Concello de Vigo: 986810130 (de 9 a 14h de luns a venres). No caso de quere presentar reclamacións utilice o modelo de solicitude indicado no apartado "Documentación requirida".

Documentación requirida

Lexislación relacionada

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información