Solicitude / Autoliquidación de Partes de Servizo de Extinción de incendios (Bombeiros)

Prestación do servizo de elaboración dos informes / partes con actuación do servizo de extinción de incendios (bombeiros).

A quen está dirixido

Persoas físicas ou xurídicas que sexan parte interesada na información ou documento que se solicita.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago presente o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

O informe solicitado poderá recollelo na oficina de Información do Concello de Vigo no prazo de 10 – 15 días a partires da entrega da solicitude no Rexistro Xeral do Concello de Vigo, tendo en conta que ditos informes recíbense nesta oficina cada martes.

Por correo

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago envíe o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Prazos

10 – 15 días a partires da entrega da solicitude no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Documentación requirida

    • Xustificante do pagamento de taxas
      O importe a ingresar pódese consultar no apartado 13.2 do artigo 5 da Ordenanza Nº 10 reguladora das taxas polos documentos que expida ou que entenda a administración do Concello ou a dos seus organismos autónomos, a instancia de parte.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información