SEDE ELECTRÓNICA

Trámites e Procedementos

Facenda: Taxas, Impostos e Multas : Consultas, reclamacións, devolucións e outros

Trámites
Facenda: Taxas, Impostos e Multas : Consultas, reclamacións, devolucións e outros Canal de presentación
Alta na Taxa por Recollida de Lixo en Locais Destinados a Garaxes de Uso Privado
Comunicación de Arrendamento de Local para Actualizar el Padrón de Lixo Industrial-Comercial (EUI) Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Consulta Tributaria Escrita Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Devolución de Garantías Definitivas Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Interposición de Recurso de Reposición contra a Providencia de Prema Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Interposición de recurso de reposición contra a dilixencia de embargo Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Modificación do Suxeito Pasivo no Caso de Varios Cotitulares sobre un Mesmo Feito Impoñible Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Pagamento de Contribucións Especiais Tramitación Presencial
Solicitude de Alta / Modificación da Conta Bancaria para Recibir o Pagamento Mediante Transferencia por parte do Concello Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Solicitude de Devolución de Ingresos Indebidos Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Solicitude de Suspensión do Procedemento de Prema Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Solicitude de devolución de aval por pagamento ou anulación da liquidación garantizada Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Solicitude de reembolso dos custos por avais Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Suspensión do acto impugnado do procedemento de recadación Tramitación por Internet Tramitación Presencial

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información