SEDE ELECTRÓNICA

Trámites e Procedementos

Territorio, Urbanismo e Vivenda : Catastro

Trámites
Territorio, Urbanismo e Vivenda : Catastro Canal de presentación
Consulta da Información Catastral Tramitación por Internet
Declaración catastral por agregación, agrupación, segregación ou división de bens inmobles Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Declaración catastral por alteración da titularidade e variación da cota de participación en bens inmobles Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Declaración catastral por cambio de cultivo ou aproveitamento, cambio de uso ou demolición ou derriba de bens inmobles Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Declaración catastral por nova construción, ampliación, reforma ou rehabilitación de bens inmobles Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Puntos de Información Catastral Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Solicitude de cancelación ou modificación da inscrición catastral efectuada en favor do solicitante Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Solicitude de inscrición dos titulares de trasteiros ou prazas de estacionamento en pro indiviso Tramitación por Internet Tramitación Presencial

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información