SEDE ELECTRÓNICA

Trámites e Procedementos

Facenda: Taxas, Impostos e Multas : Certificados de ter pagos os recibos

Trámites
Facenda: Taxas, Impostos e Multas : Certificados de ter pagos os recibos Canal de presentación
Certificado de Ter Pago o Recibo da Taxa pola Recollida de Lixo Vivenda Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Certificado de Ter Pago o Recibo de Exaccións Unificadas (EUI) Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Certificado de Ter Pago o Recibo do Imposto de Actividades Económicas (IAE) Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Certificado de Ter Pago o Recibo do Imposto de Bens Inmobles (IBI) Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Certificado de Ter Pago o Recibo do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) Tramitación por Internet Tramitación Presencial

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información