SEDE ELECTRÓNICA

Trámites e Procedementos

Facenda: Taxas, Impostos e Multas : Domiciliación de recibos

Trámites
Facenda: Taxas, Impostos e Multas : Domiciliación de recibos Canal de presentación
Baixa da domiciliación de impostos e taxas Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Domiciliación da Taxa de Exaccións Unificadas Industriais (EUI) Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Domiciliación da Taxa pola Recollida de Lixo Vivendas Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Domiciliación do Imposto de Actividades Económicas (IAE) Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Domiciliación do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Domiciliación do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Modificación dos datos bancarios para a domiciliación dos tributos municipais de cobro periódico Tramitación por Internet Tramitación Presencial

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información