SEDE ELECTRÓNICA

Impresos

Impresos de Participación Cidadá : Axudas e subvencións

 • Subvencións para a realización de programas e/ou actividades de promoción das mulleres durante o exercicio 2022. (Ver trámite)
  • (SFPC2023) ANEXO VII Modelos de cartelería (Descargar)
  • (SFPC2023) Anexo VIII. Solicitude de Aboamento (Descargar)
  • (SFPC2023) Anexo IX. Memoria do Proxecto Subvencionado (Descargar)
  • (SFPC2023) Anexo X. Renuncia Expresa (Descargar)
  • (SFPC2023) Anexo XI. Declaración responsable de non dedución do IVE (Descargar)
  • (SFA2023) Anexo VIII: Xustificación Programa I. Gastos Mantemento (Descargar)
  • (SFA2023) Anexo IX: Xustificación Programa II. Gastos IBI/Alugamento (Descargar)
  • (SFA2023) Anexo X: Xustificación Programa III. Gastos Equipamento (Descargar)
  • (SFA2023) Anexo XI: Xustificación Programa IV Gastos Obras (Descargar)
  • (SFA2023) Anexo XII: Memoria Actividades (Descargar)
  • (SFA2023) Anexo XIII: Renuncia Expresa (Descargar)
  • (SFA2023) Anexo XIV: Declaración responsable de non dedución do IVE (Descargar)
  • (SPM2022) Anexo I. Solicitude (Descargar)
  • (SPM2022) Anexo II. Memoria do programa (Descargar)
  • (SPM2022) Anexo III. Orzamento do programa (Descargar)
  • (SPM2022) Anexo IV. Declaración responsable (Descargar)
  • (SPM2022) Anexo V. Solicitude de pago (Descargar)
  • (SPM2022) Anexo VI. Memoria económica (Descargar)
 • Xustificación Subvencións para contribuír ao financiamento dos gastos da organización e difusión de actos sociais e encontros veciñais de fomento da Participación Cidadá, para o ano 2023 (Ver trámite)
  • (SFPC2023) ANEXO VII Modelos de cartelería (Descargar)
  • (SFPC2023) Anexo VIII. Solicitude de Aboamento (Descargar)
  • (SFPC2023) Anexo IX. Memoria do Proxecto Subvencionado (Descargar)
  • (SFPC2023) Anexo X. Renuncia Expresa (Descargar)
  • (SFPC2023) Anexo XI. Declaración responsable de non dedución do IVE (Descargar)
  • (SFA2023) Anexo VIII: Xustificación Programa I. Gastos Mantemento (Descargar)
  • (SFA2023) Anexo IX: Xustificación Programa II. Gastos IBI/Alugamento (Descargar)
  • (SFA2023) Anexo X: Xustificación Programa III. Gastos Equipamento (Descargar)
  • (SFA2023) Anexo XI: Xustificación Programa IV Gastos Obras (Descargar)
  • (SFA2023) Anexo XII: Memoria Actividades (Descargar)
  • (SFA2023) Anexo XIII: Renuncia Expresa (Descargar)
  • (SFA2023) Anexo XIV: Declaración responsable de non dedución do IVE (Descargar)
  • (SPM2022) Anexo I. Solicitude (Descargar)
  • (SPM2022) Anexo II. Memoria do programa (Descargar)
  • (SPM2022) Anexo III. Orzamento do programa (Descargar)
  • (SPM2022) Anexo IV. Declaración responsable (Descargar)
  • (SPM2022) Anexo V. Solicitude de pago (Descargar)
  • (SPM2022) Anexo VI. Memoria económica (Descargar)
 • Xustificación Subvencións para o fomento do asociacionismo e da Participación Cidadá 2023 (Ver trámite)
  • (SFPC2023) ANEXO VII Modelos de cartelería (Descargar)
  • (SFPC2023) Anexo VIII. Solicitude de Aboamento (Descargar)
  • (SFPC2023) Anexo IX. Memoria do Proxecto Subvencionado (Descargar)
  • (SFPC2023) Anexo X. Renuncia Expresa (Descargar)
  • (SFPC2023) Anexo XI. Declaración responsable de non dedución do IVE (Descargar)
  • (SFA2023) Anexo VIII: Xustificación Programa I. Gastos Mantemento (Descargar)
  • (SFA2023) Anexo IX: Xustificación Programa II. Gastos IBI/Alugamento (Descargar)
  • (SFA2023) Anexo X: Xustificación Programa III. Gastos Equipamento (Descargar)
  • (SFA2023) Anexo XI: Xustificación Programa IV Gastos Obras (Descargar)
  • (SFA2023) Anexo XII: Memoria Actividades (Descargar)
  • (SFA2023) Anexo XIII: Renuncia Expresa (Descargar)
  • (SFA2023) Anexo XIV: Declaración responsable de non dedución do IVE (Descargar)
  • (SPM2022) Anexo I. Solicitude (Descargar)
  • (SPM2022) Anexo II. Memoria do programa (Descargar)
  • (SPM2022) Anexo III. Orzamento do programa (Descargar)
  • (SPM2022) Anexo IV. Declaración responsable (Descargar)
  • (SPM2022) Anexo V. Solicitude de pago (Descargar)
  • (SPM2022) Anexo VI. Memoria económica (Descargar)

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información