SEDE ELECTRÓNICA

Impresos

Impresos de Asuntos Sociais : Mulleres

 • Axudas económicas municipais para mulleres vítimas de violencia de xénero (Ver trámite)
  • (SDF2022) Anexo I. Solicitude (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo II. Certificado das competicións e categorías nas que participan as deportistas (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo III. Orzamento equilibrado de ingresos e gastos (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo IV. Declaración responsable (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo V. Certificado composición da Xunta directiva (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VI. Solicitude de pagamento (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VII. Memoria económica xustificativa (Descargar)
 • Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller (Ver trámite)
  • (SDF2022) Anexo I. Solicitude (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo II. Certificado das competicións e categorías nas que participan as deportistas (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo III. Orzamento equilibrado de ingresos e gastos (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo IV. Declaración responsable (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo V. Certificado composición da Xunta directiva (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VI. Solicitude de pagamento (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VII. Memoria económica xustificativa (Descargar)
 • Centro de Emerxencia para Mulleres en situación de Violencia de xénero (Ver trámite)
  • (SDF2022) Anexo I. Solicitude (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo II. Certificado das competicións e categorías nas que participan as deportistas (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo III. Orzamento equilibrado de ingresos e gastos (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo IV. Declaración responsable (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo V. Certificado composición da Xunta directiva (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VI. Solicitude de pagamento (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VII. Memoria económica xustificativa (Descargar)
 • Consulta xurídica on-line para mulleres (Ver trámite)
  • (SDF2022) Anexo I. Solicitude (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo II. Certificado das competicións e categorías nas que participan as deportistas (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo III. Orzamento equilibrado de ingresos e gastos (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo IV. Declaración responsable (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo V. Certificado composición da Xunta directiva (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VI. Solicitude de pagamento (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VII. Memoria económica xustificativa (Descargar)
 • Información e Asesoramento sobre Axudas Económicas para Mulleres (Ver trámite)
  • (SDF2022) Anexo I. Solicitude (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo II. Certificado das competicións e categorías nas que participan as deportistas (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo III. Orzamento equilibrado de ingresos e gastos (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo IV. Declaración responsable (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo V. Certificado composición da Xunta directiva (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VI. Solicitude de pagamento (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VII. Memoria económica xustificativa (Descargar)
 • Programa de asesoramento e apoio social a vítimas de violencia de xénero (Ver trámite)
  • (SDF2022) Anexo I. Solicitude (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo II. Certificado das competicións e categorías nas que participan as deportistas (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo III. Orzamento equilibrado de ingresos e gastos (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo IV. Declaración responsable (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo V. Certificado composición da Xunta directiva (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VI. Solicitude de pagamento (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VII. Memoria económica xustificativa (Descargar)
 • Programa de asesoramento xurídico a mulleres (Ver trámite)
  • (SDF2022) Anexo I. Solicitude (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo II. Certificado das competicións e categorías nas que participan as deportistas (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo III. Orzamento equilibrado de ingresos e gastos (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo IV. Declaración responsable (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo V. Certificado composición da Xunta directiva (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VI. Solicitude de pagamento (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VII. Memoria económica xustificativa (Descargar)
 • Programa de atención psicolóxica a menores, fillas e fillos de mulleres vítimas de violencia de xénero (Ver trámite)
  • (SDF2022) Anexo I. Solicitude (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo II. Certificado das competicións e categorías nas que participan as deportistas (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo III. Orzamento equilibrado de ingresos e gastos (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo IV. Declaración responsable (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo V. Certificado composición da Xunta directiva (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VI. Solicitude de pagamento (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VII. Memoria económica xustificativa (Descargar)
 • Programa de atención psicolóxica a mulleres vítimas de violencia de xénero (Ver trámite)
  • (SDF2022) Anexo I. Solicitude (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo II. Certificado das competicións e categorías nas que participan as deportistas (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo III. Orzamento equilibrado de ingresos e gastos (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo IV. Declaración responsable (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo V. Certificado composición da Xunta directiva (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VI. Solicitude de pagamento (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VII. Memoria económica xustificativa (Descargar)
 • Servizo de Atención Domiciliaria da Infancia (Ver trámite)
  • (SDF2022) Anexo I. Solicitude (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo II. Certificado das competicións e categorías nas que participan as deportistas (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo III. Orzamento equilibrado de ingresos e gastos (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo IV. Declaración responsable (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo V. Certificado composición da Xunta directiva (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VI. Solicitude de pagamento (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VII. Memoria económica xustificativa (Descargar)
 • Subvencións a entidades deportivas de Vigo para a promoción do deporte feminino na tempada 2021/2022 (Ver trámite)
  • (SDF2022) Anexo I. Solicitude (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo II. Certificado das competicións e categorías nas que participan as deportistas (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo III. Orzamento equilibrado de ingresos e gastos (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo IV. Declaración responsable (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo V. Certificado composición da Xunta directiva (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VI. Solicitude de pagamento (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VII. Memoria económica xustificativa (Descargar)
 • Subvencións para a realización de programas e/ou actividades de promoción das mulleres durante o exercicio 2022. (Ver trámite)
  • (SDF2022) Anexo I. Solicitude (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo II. Certificado das competicións e categorías nas que participan as deportistas (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo III. Orzamento equilibrado de ingresos e gastos (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo IV. Declaración responsable (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo V. Certificado composición da Xunta directiva (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VI. Solicitude de pagamento (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VII. Memoria económica xustificativa (Descargar)
 • Teléfono Municipal da Muller 24 horas (Ver trámite)
  • (SDF2022) Anexo I. Solicitude (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo II. Certificado das competicións e categorías nas que participan as deportistas (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo III. Orzamento equilibrado de ingresos e gastos (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo IV. Declaración responsable (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo V. Certificado composición da Xunta directiva (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VI. Solicitude de pagamento (Descargar)
  • (SDF2022) Anexo VII. Memoria económica xustificativa (Descargar)

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información