SEDE ELECTRÓNICA

Impresos

Impresos de Seguridade e Mobilidade : Aparcamentos, zoas restrinxidas, vados

 • Autoliquidación de licenza de entrada de vehículos (vados) (Ver trámite)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico para usuarios de garaxes (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo de empresa (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo en réxime de arrendamento financeiro (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Solicitude de autorización de acceso ao casco histórico en caso de necesidades especiais (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de accesibilidade para persoas con discapacidade para o transporte público (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Modelo de solicitude para aparcamento praza de Portugal (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade (Descargar)
 • Autorización de Acceso ao Casco Histórico en Caso de Necesidades Especiais (Ver trámite)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico para usuarios de garaxes (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo de empresa (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo en réxime de arrendamento financeiro (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Solicitude de autorización de acceso ao casco histórico en caso de necesidades especiais (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de accesibilidade para persoas con discapacidade para o transporte público (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Modelo de solicitude para aparcamento praza de Portugal (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade (Descargar)
 • Autorización de Acceso ao Casco Histórico para Residente Usuario de Vehículo de Empresa coa que Mantén Relación Laboral Contractual (Ver trámite)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico para usuarios de garaxes (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo de empresa (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo en réxime de arrendamento financeiro (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Solicitude de autorización de acceso ao casco histórico en caso de necesidades especiais (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de accesibilidade para persoas con discapacidade para o transporte público (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Modelo de solicitude para aparcamento praza de Portugal (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade (Descargar)
 • Autorización de Acceso ao Casco Histórico para Residente con Vehículo en Réxime de Arrendamento Financeiro (Leasing ou Renting) (Ver trámite)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico para usuarios de garaxes (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo de empresa (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo en réxime de arrendamento financeiro (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Solicitude de autorización de acceso ao casco histórico en caso de necesidades especiais (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de accesibilidade para persoas con discapacidade para o transporte público (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Modelo de solicitude para aparcamento praza de Portugal (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade (Descargar)
 • Autorización de Acceso ao Casco Histórico para Residentes con Vehículo en Propiedade (Ver trámite)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico para usuarios de garaxes (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo de empresa (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo en réxime de arrendamento financeiro (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Solicitude de autorización de acceso ao casco histórico en caso de necesidades especiais (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de accesibilidade para persoas con discapacidade para o transporte público (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Modelo de solicitude para aparcamento praza de Portugal (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade (Descargar)
 • Autorización de Acceso ao Casco Histórico para Usuarios de Garaxe (Ver trámite)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico para usuarios de garaxes (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo de empresa (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo en réxime de arrendamento financeiro (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Solicitude de autorización de acceso ao casco histórico en caso de necesidades especiais (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de accesibilidade para persoas con discapacidade para o transporte público (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Modelo de solicitude para aparcamento praza de Portugal (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade (Descargar)
 • Solicitude de Distintivo de Residente en Zona XER Vehículo Alugado (Leasing ou Renting) (Ver trámite)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico para usuarios de garaxes (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo de empresa (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo en réxime de arrendamento financeiro (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Solicitude de autorización de acceso ao casco histórico en caso de necesidades especiais (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de accesibilidade para persoas con discapacidade para o transporte público (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Modelo de solicitude para aparcamento praza de Portugal (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade (Descargar)
 • Solicitude de Distintivo de Residente en Zona XER para Vehículo de Empresa (Ver trámite)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico para usuarios de garaxes (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo de empresa (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo en réxime de arrendamento financeiro (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Solicitude de autorización de acceso ao casco histórico en caso de necesidades especiais (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de accesibilidade para persoas con discapacidade para o transporte público (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Modelo de solicitude para aparcamento praza de Portugal (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade (Descargar)
 • Solicitude de Distintivo de Residente en Zona XER para Vehículo en Propiedade (Ver trámite)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico para usuarios de garaxes (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo de empresa (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo en réxime de arrendamento financeiro (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Solicitude de autorización de acceso ao casco histórico en caso de necesidades especiais (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de accesibilidade para persoas con discapacidade para o transporte público (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Modelo de solicitude para aparcamento praza de Portugal (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade (Descargar)
 • Solicitude de Licenza de Entrada de Vehículos (vados) (Ver trámite)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico para usuarios de garaxes (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo de empresa (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo en réxime de arrendamento financeiro (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Solicitude de autorización de acceso ao casco histórico en caso de necesidades especiais (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de accesibilidade para persoas con discapacidade para o transporte público (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Modelo de solicitude para aparcamento praza de Portugal (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade (Descargar)
 • Solicitude de prazas reservadas a residentes en réxime de abono aparcamento de praza de Portugal (Ver trámite)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico para usuarios de garaxes (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo de empresa (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo en réxime de arrendamento financeiro (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Solicitude de autorización de acceso ao casco histórico en caso de necesidades especiais (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de accesibilidade para persoas con discapacidade para o transporte público (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Modelo de solicitude para aparcamento praza de Portugal (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade (Descargar)
 • Tarxeta de Accesibilidade para Persoas con Discapacidade para o Transporte Público (Ver trámite)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico para usuarios de garaxes (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo de empresa (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo en réxime de arrendamento financeiro (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Solicitude de autorización de acceso ao casco histórico en caso de necesidades especiais (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de accesibilidade para persoas con discapacidade para o transporte público (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Modelo de solicitude para aparcamento praza de Portugal (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade (Descargar)
 • Tarxeta de Estacionamento para Persoas con Discapacidade (Ver trámite)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico para usuarios de garaxes (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo de empresa (Descargar)
  • Solicitude para autorización de acceso ao casco histórico - vehículo en réxime de arrendamento financeiro (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Solicitude de autorización de acceso ao casco histórico en caso de necesidades especiais (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de accesibilidade para persoas con discapacidade para o transporte público (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER (Descargar)
  • Modelo de solicitude para aparcamento praza de Portugal (Descargar)
  • Solicitude tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade (Descargar)

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información