SEDE ELECTRÓNICA

Trámites e Procedementos

Territorio, Urbanismo e Vivenda : Planeamento e Xestión

Trámites
Territorio, Urbanismo e Vivenda : Planeamento e Xestión Canal de presentación
Consultas previas de planeamento Tramitación Presencial
Estudos de Detalle Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Proxecto de bases e estatutos de xunta de compensación Tramitación Presencial
Proxecto de compensación ou proxecto de reparcelación Tramitación Presencial
Proxectos de urbanización Tramitación Presencial
Solicitude de Certificación Urbanística Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Solicitude de Delimitación de Polígono ou Unidade Reparcelable Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Solicitude de información urbanística común Tramitación por Internet Tramitación Presencial

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información