SEDE ELECTRÓNICA

Impresos

Impresos de Facenda: Taxas, Impostos e Multas : Pagamento de recibos

 • Baixa no sistema especial de pago (Conta Fácil 10) (Ver trámite)
  • Solicitude de baixa no sistema especial de pago (CONTA FACIL 10) (Descargar)
  • Alta / Modificación da conta bancaria para recibir o pagamento mediante transferencia por parte do Concello (Descargar)
  • Solicitude de baixa no sistema especial de pagamento do I.B.I. (Descargar)
  • Impreso de comunicación de arrendamento de local para actualización padrón lixo industrial (Descargar)
  • Impreso de solicitude para modificación do suxeito pasivo no caso de varios cotitulares (Descargar)
  • Alta no sistema especial de pagamento (Conta Fácil 10) (Descargar)
  • Modelo de autorización (Descargar)
  • Modelo de presentación da declaración-liquidación do imposto (Descargar)
  • Garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Impreso de solicitude de aprazamento de pago en período voluntario (Descargar)
  • Compromiso de garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Declaración responsable (aprazamentos e fraccionamentos) (Descargar)
  • Impreso de Solicitude de Fraccionamentos de Pago en Período Voluntario (Descargar)
  • Garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Compromiso de garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Declaración responsable (aprazamentos e fraccionamentos) (Descargar)
 • Pagamento da Taxa de Exaccións Unificadas Industrais (EUI) (Ver trámite)
  • Solicitude de baixa no sistema especial de pago (CONTA FACIL 10) (Descargar)
  • Alta / Modificación da conta bancaria para recibir o pagamento mediante transferencia por parte do Concello (Descargar)
  • Solicitude de baixa no sistema especial de pagamento do I.B.I. (Descargar)
  • Impreso de comunicación de arrendamento de local para actualización padrón lixo industrial (Descargar)
  • Impreso de solicitude para modificación do suxeito pasivo no caso de varios cotitulares (Descargar)
  • Alta no sistema especial de pagamento (Conta Fácil 10) (Descargar)
  • Modelo de autorización (Descargar)
  • Modelo de presentación da declaración-liquidación do imposto (Descargar)
  • Garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Impreso de solicitude de aprazamento de pago en período voluntario (Descargar)
  • Compromiso de garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Declaración responsable (aprazamentos e fraccionamentos) (Descargar)
  • Impreso de Solicitude de Fraccionamentos de Pago en Período Voluntario (Descargar)
  • Garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Compromiso de garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Declaración responsable (aprazamentos e fraccionamentos) (Descargar)
 • Pagamento da Taxa por Recollida de Lixo en Vivendas (Ver trámite)
  • Solicitude de baixa no sistema especial de pago (CONTA FACIL 10) (Descargar)
  • Alta / Modificación da conta bancaria para recibir o pagamento mediante transferencia por parte do Concello (Descargar)
  • Solicitude de baixa no sistema especial de pagamento do I.B.I. (Descargar)
  • Impreso de comunicación de arrendamento de local para actualización padrón lixo industrial (Descargar)
  • Impreso de solicitude para modificación do suxeito pasivo no caso de varios cotitulares (Descargar)
  • Alta no sistema especial de pagamento (Conta Fácil 10) (Descargar)
  • Modelo de autorización (Descargar)
  • Modelo de presentación da declaración-liquidación do imposto (Descargar)
  • Garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Impreso de solicitude de aprazamento de pago en período voluntario (Descargar)
  • Compromiso de garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Declaración responsable (aprazamentos e fraccionamentos) (Descargar)
  • Impreso de Solicitude de Fraccionamentos de Pago en Período Voluntario (Descargar)
  • Garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Compromiso de garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Declaración responsable (aprazamentos e fraccionamentos) (Descargar)
 • Pagamento das Multas de Tráfico da Policía Local (Ver trámite)
  • Solicitude de baixa no sistema especial de pago (CONTA FACIL 10) (Descargar)
  • Alta / Modificación da conta bancaria para recibir o pagamento mediante transferencia por parte do Concello (Descargar)
  • Solicitude de baixa no sistema especial de pagamento do I.B.I. (Descargar)
  • Impreso de comunicación de arrendamento de local para actualización padrón lixo industrial (Descargar)
  • Impreso de solicitude para modificación do suxeito pasivo no caso de varios cotitulares (Descargar)
  • Alta no sistema especial de pagamento (Conta Fácil 10) (Descargar)
  • Modelo de autorización (Descargar)
  • Modelo de presentación da declaración-liquidación do imposto (Descargar)
  • Garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Impreso de solicitude de aprazamento de pago en período voluntario (Descargar)
  • Compromiso de garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Declaración responsable (aprazamentos e fraccionamentos) (Descargar)
  • Impreso de Solicitude de Fraccionamentos de Pago en Período Voluntario (Descargar)
  • Garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Compromiso de garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Declaración responsable (aprazamentos e fraccionamentos) (Descargar)
 • Pagamento de recibos en período executivo (Ver trámite)
  • Solicitude de baixa no sistema especial de pago (CONTA FACIL 10) (Descargar)
  • Alta / Modificación da conta bancaria para recibir o pagamento mediante transferencia por parte do Concello (Descargar)
  • Solicitude de baixa no sistema especial de pagamento do I.B.I. (Descargar)
  • Impreso de comunicación de arrendamento de local para actualización padrón lixo industrial (Descargar)
  • Impreso de solicitude para modificación do suxeito pasivo no caso de varios cotitulares (Descargar)
  • Alta no sistema especial de pagamento (Conta Fácil 10) (Descargar)
  • Modelo de autorización (Descargar)
  • Modelo de presentación da declaración-liquidación do imposto (Descargar)
  • Garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Impreso de solicitude de aprazamento de pago en período voluntario (Descargar)
  • Compromiso de garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Declaración responsable (aprazamentos e fraccionamentos) (Descargar)
  • Impreso de Solicitude de Fraccionamentos de Pago en Período Voluntario (Descargar)
  • Garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Compromiso de garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Declaración responsable (aprazamentos e fraccionamentos) (Descargar)
 • Pagamento do Imposto de Bens Inmobles (IBI) (Ver trámite)
  • Solicitude de baixa no sistema especial de pago (CONTA FACIL 10) (Descargar)
  • Alta / Modificación da conta bancaria para recibir o pagamento mediante transferencia por parte do Concello (Descargar)
  • Solicitude de baixa no sistema especial de pagamento do I.B.I. (Descargar)
  • Impreso de comunicación de arrendamento de local para actualización padrón lixo industrial (Descargar)
  • Impreso de solicitude para modificación do suxeito pasivo no caso de varios cotitulares (Descargar)
  • Alta no sistema especial de pagamento (Conta Fácil 10) (Descargar)
  • Modelo de autorización (Descargar)
  • Modelo de presentación da declaración-liquidación do imposto (Descargar)
  • Garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Impreso de solicitude de aprazamento de pago en período voluntario (Descargar)
  • Compromiso de garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Declaración responsable (aprazamentos e fraccionamentos) (Descargar)
  • Impreso de Solicitude de Fraccionamentos de Pago en Período Voluntario (Descargar)
  • Garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Compromiso de garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Declaración responsable (aprazamentos e fraccionamentos) (Descargar)
 • Pagamento do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) (Ver trámite)
  • Solicitude de baixa no sistema especial de pago (CONTA FACIL 10) (Descargar)
  • Alta / Modificación da conta bancaria para recibir o pagamento mediante transferencia por parte do Concello (Descargar)
  • Solicitude de baixa no sistema especial de pagamento do I.B.I. (Descargar)
  • Impreso de comunicación de arrendamento de local para actualización padrón lixo industrial (Descargar)
  • Impreso de solicitude para modificación do suxeito pasivo no caso de varios cotitulares (Descargar)
  • Alta no sistema especial de pagamento (Conta Fácil 10) (Descargar)
  • Modelo de autorización (Descargar)
  • Modelo de presentación da declaración-liquidación do imposto (Descargar)
  • Garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Impreso de solicitude de aprazamento de pago en período voluntario (Descargar)
  • Compromiso de garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Declaración responsable (aprazamentos e fraccionamentos) (Descargar)
  • Impreso de Solicitude de Fraccionamentos de Pago en Período Voluntario (Descargar)
  • Garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Compromiso de garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Declaración responsable (aprazamentos e fraccionamentos) (Descargar)
 • Pagamento do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) (Ver trámite)
  • Solicitude de baixa no sistema especial de pago (CONTA FACIL 10) (Descargar)
  • Alta / Modificación da conta bancaria para recibir o pagamento mediante transferencia por parte do Concello (Descargar)
  • Solicitude de baixa no sistema especial de pagamento do I.B.I. (Descargar)
  • Impreso de comunicación de arrendamento de local para actualización padrón lixo industrial (Descargar)
  • Impreso de solicitude para modificación do suxeito pasivo no caso de varios cotitulares (Descargar)
  • Alta no sistema especial de pagamento (Conta Fácil 10) (Descargar)
  • Modelo de autorización (Descargar)
  • Modelo de presentación da declaración-liquidación do imposto (Descargar)
  • Garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Impreso de solicitude de aprazamento de pago en período voluntario (Descargar)
  • Compromiso de garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Declaración responsable (aprazamentos e fraccionamentos) (Descargar)
  • Impreso de Solicitude de Fraccionamentos de Pago en Período Voluntario (Descargar)
  • Garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Compromiso de garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Declaración responsable (aprazamentos e fraccionamentos) (Descargar)
 • Sistema Especial de Pagamento dos Recibos Periódicos (Conta Fácil 10) (Ver trámite)
  • Solicitude de baixa no sistema especial de pago (CONTA FACIL 10) (Descargar)
  • Alta / Modificación da conta bancaria para recibir o pagamento mediante transferencia por parte do Concello (Descargar)
  • Solicitude de baixa no sistema especial de pagamento do I.B.I. (Descargar)
  • Impreso de comunicación de arrendamento de local para actualización padrón lixo industrial (Descargar)
  • Impreso de solicitude para modificación do suxeito pasivo no caso de varios cotitulares (Descargar)
  • Alta no sistema especial de pagamento (Conta Fácil 10) (Descargar)
  • Modelo de autorización (Descargar)
  • Modelo de presentación da declaración-liquidación do imposto (Descargar)
  • Garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Impreso de solicitude de aprazamento de pago en período voluntario (Descargar)
  • Compromiso de garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Declaración responsable (aprazamentos e fraccionamentos) (Descargar)
  • Impreso de Solicitude de Fraccionamentos de Pago en Período Voluntario (Descargar)
  • Garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Compromiso de garantía en forma de aval solidario (Descargar)
  • Declaración responsable (aprazamentos e fraccionamentos) (Descargar)

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información