SEDE ELECTRÓNICA

Impresos

Impresos de Facenda: Taxas, Impostos e Multas : Certificados de non ter débedas

 • Certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais para contratos (Ver trámite)
  • Solicitude do certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais (Descargar)
  • Solicitude do certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas co Concello de Vigo (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas co Concello de Vigo (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas polo imposto de vehículos de tracción mecánica (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas polo I.V.T.M. (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas polo imposto de actividades económicas (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas polo I.A.E. (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas pola Taxa de Recollida do Lixo Vivenda (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas pola Taxa EUI (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas pola Taxa de Exaccións Unificadas Industriais (Descargar)
 • Certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais para subvencións (Ver trámite)
  • Solicitude do certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais (Descargar)
  • Solicitude do certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas co Concello de Vigo (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas co Concello de Vigo (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas polo imposto de vehículos de tracción mecánica (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas polo I.V.T.M. (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas polo imposto de actividades económicas (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas polo I.A.E. (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas pola Taxa de Recollida do Lixo Vivenda (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas pola Taxa EUI (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas pola Taxa de Exaccións Unificadas Industriais (Descargar)
 • Certificado de non ter débedas co Concello de Vigo (Ver trámite)
  • Solicitude do certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais (Descargar)
  • Solicitude do certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas co Concello de Vigo (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas co Concello de Vigo (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas polo imposto de vehículos de tracción mecánica (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas polo I.V.T.M. (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas polo imposto de actividades económicas (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas polo I.A.E. (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas pola Taxa de Recollida do Lixo Vivenda (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas pola Taxa EUI (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas pola Taxa de Exaccións Unificadas Industriais (Descargar)
 • Certificado de non ter débedas pola taxa de Exaccións Unificadas Industriais (EUI) (Ver trámite)
  • Solicitude do certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais (Descargar)
  • Solicitude do certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas co Concello de Vigo (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas co Concello de Vigo (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas polo imposto de vehículos de tracción mecánica (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas polo I.V.T.M. (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas polo imposto de actividades económicas (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas polo I.A.E. (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas pola Taxa de Recollida do Lixo Vivenda (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas pola Taxa EUI (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas pola Taxa de Exaccións Unificadas Industriais (Descargar)
 • Certificado de non ter débedas pola taxa de recollida de Lixo Vivenda (Ver trámite)
  • Solicitude do certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais (Descargar)
  • Solicitude do certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas co Concello de Vigo (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas co Concello de Vigo (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas polo imposto de vehículos de tracción mecánica (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas polo I.V.T.M. (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas polo imposto de actividades económicas (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas polo I.A.E. (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas pola Taxa de Recollida do Lixo Vivenda (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas pola Taxa EUI (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas pola Taxa de Exaccións Unificadas Industriais (Descargar)
 • Certificado de non ter débedas polo Imposto de Bens Inmobles (IBI) (Ver trámite)
  • Solicitude do certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais (Descargar)
  • Solicitude do certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas co Concello de Vigo (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas co Concello de Vigo (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas polo imposto de vehículos de tracción mecánica (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas polo I.V.T.M. (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas polo imposto de actividades económicas (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas polo I.A.E. (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas pola Taxa de Recollida do Lixo Vivenda (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas pola Taxa EUI (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas pola Taxa de Exaccións Unificadas Industriais (Descargar)
 • Certificado de non ter débedas polo Imposto de Vehículos (IVTM) (Ver trámite)
  • Solicitude do certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais (Descargar)
  • Solicitude do certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas co Concello de Vigo (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas co Concello de Vigo (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas polo imposto de vehículos de tracción mecánica (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas polo I.V.T.M. (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas polo imposto de actividades económicas (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas polo I.A.E. (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas pola Taxa de Recollida do Lixo Vivenda (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas pola Taxa EUI (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas pola Taxa de Exaccións Unificadas Industriais (Descargar)
 • Certificado de non ter débedas polo Imposto do IAE (Ver trámite)
  • Solicitude do certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais (Descargar)
  • Solicitude do certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas co Concello de Vigo (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas co Concello de Vigo (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas polo imposto de vehículos de tracción mecánica (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas polo I.V.T.M. (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas polo imposto de actividades económicas (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas polo I.A.E. (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas pola Taxa de Recollida do Lixo Vivenda (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas pola Taxa EUI (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas pola Taxa de Exaccións Unificadas Industriais (Descargar)
 • Certificado de non ter débedas polo imposto de bens inmuebles rústicos (IBI rústica) (Ver trámite)
  • Solicitude do certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais (Descargar)
  • Solicitude do certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas co Concello de Vigo (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas co Concello de Vigo (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas polo imposto de vehículos de tracción mecánica (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas polo I.V.T.M. (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas polo imposto de actividades económicas (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas polo I.A.E. (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas pola Taxa de Recollida do Lixo Vivenda (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas pola Taxa EUI (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas pola Taxa de Exaccións Unificadas Industriais (Descargar)

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información