SEDE ELECTRÓNICA

Trámites e Procedementos

Vía Pública e Mantemento da Cidade : Ocupación de vía pública

Trámites
Vía Pública e Mantemento da Cidade : Ocupación de vía pública Canal de presentación
Autoliquidación da taxa pola prestación dos servizos de control de calidade na execución de obras na vía pública e na reposición de pavimentos Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Autoliquidación de licenza de entrada de vehículos (vados) Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Autoliquidación por Aproveitamento Especial da Vía Pública con Caixeiros Automáticos Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Operacións Excepcionais de Carga e Descarga: Mudanzas Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Pagamento por Retirada de Instalacións e Xéneros Relativos ao Exercicio de calquera Actividade na Vía Pública sen Licenza e Outros Tramitación Presencial
Solicitude / Autoliquidación da Autorización para Colocación de calquera Medio Mecánico ou Aparellos Elevadores Sen Matrícula para a Construción na Vía Pública Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Instalación de Terrazas na Vía Pública con Mesas e Cadeiras Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Ocupación Vía Pública: Aparcamento Exclusivo e Parada de Vehículos por Obra (Duración Indefinida) Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Ocupación Vía Pública: Carga e Descarga por Obras e Mercadorías de calquera Clase Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Ocupación Vía Pública: Valados, Puntais, Asnillas, Andamios e Outras Instalación Análogas Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Ocupación de Vía Pública para Postos, Barracas, Casetas de Venda, Atraccións de Recreo etc. Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación para Instalación Colectores e Sacos na Vía Pública Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación por Por Guindastres, Faroles, Escaleiras de Emerxencia e outras Instalacións que Voen sobre Dominio Público Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude de Licenza de Entrada de Vehículos (vados) Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude de Ocupación da Vía Pública con Instalación de Posto de Venda na Vía Pública (Venda Ambulante) Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude de evento deportivo Tramitación por Internet
Solicitude de eventos e festas populares Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Solicitude de ocupación da vía pública con instalación de posto de venda (Venda ambulante) en mercadillos periódicos Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude de ocupación da vía pública con instalación de posto de venda (Venda ambulante) en mercadillos temáticos Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información