SEDE ELECTRÓNICA

Trámites e Procedementos

Facenda: Taxas, Impostos e Multas : Certificados de non ter débedas

Trámites
Facenda: Taxas, Impostos e Multas : Certificados de non ter débedas Canal de presentación
Certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais para contratos Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais para subvencións Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Certificado de non ter débedas co Concello de Vigo Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Certificado de non ter débedas pola taxa de Exaccións Unificadas Industriais (EUI) Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Certificado de non ter débedas pola taxa de recollida de Lixo Vivenda Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Certificado de non ter débedas polo Imposto de Bens Inmobles (IBI) Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Certificado de non ter débedas polo Imposto de Vehículos (IVTM) Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Certificado de non ter débedas polo Imposto do IAE Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Certificado de non ter débedas polo imposto de bens inmuebles rústicos (IBI rústica) Tramitación por Internet Tramitación Presencial

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información