SEDE ELECTRÓNICA

Trámites e Procedementos

Vía Pública e Mantemento da Cidade : Taxas, licenzas e permisos

Trámites
Vía Pública e Mantemento da Cidade : Taxas, licenzas e permisos Canal de presentación
Autoliquidación por Aproveitamento Especial da Vía Pública con Caixeiros Automáticos Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Baixa por Ocupación Vía Pública: Valados, Andamios e Aparcamento Exclusivo Tramitación por Internet
Declaración de ocupación de dominio público (calas, canalizacións etc.) - Paso 3 de 3 Tramitación por Internet
Ingreso a Conta Semestral da Taxa por Ocupación de Solo, Subsolo ou Voo das Vías Públicas Municipais por Empresas Explotadoras de Servizos de Subministracións que Resulten de Interese Xeral (Autoliquidación) Tramitación por Internet
Permiso de Calas para Conexión ao Abastecemento e/ou Saneamento Municipal Tramitación Presencial
Permiso de Calas para Conexión aos Servizos de Gas, Eléctricos ou de Telecomunicaciones (para Empresas con Convenio co Concello de Vigo) - Paso 2 de 3 Tramitación por Internet
Permiso de Calas para Conexión aos Servizos de Gas, Eléctricos ou de Telecomunicacións (para Empresas con Convenio co Concello de Vigo) - Paso 1 de 3 Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Permiso de Obra Menor (Averias) para Calas (para Empresas con Convenio co Concello de Vigo) - Paso 1 de 3 Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Permiso de Obra Menor (Averias) para Calas (para Empresas con Convenio co Concello de Vigo) - Paso 2 de 3 Tramitación por Internet
Regularización Anual da Taxa por Ocupación de Solo, Subsolo ou Voo das Vías Públicas Municipais por Empresas Explotadoras de Servizos de Subministracións que Resulten de Interese Xeral (Autoliquidación) Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación da Autorización para Colocación de calquera Medio Mecánico ou Aparellos Elevadores Sen Matrícula para a Construción na Vía Pública Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Instalación de Terrazas na Vía Pública con Mesas e Cadeiras Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Licenza para Obras en Dominio Público. Arranxo de Avarías (Obra menor) Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Licenza para Obras en Dominio Público: Canalizaciones Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Licenza para Obras en Dominio Público: Gran Cala Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Licenza para Obras en Dominio Público: Obras diversas Tramitación Presencial
Solicitude / Autoliquidación de Licenza para Obras en Dominio Público: Realización de Cala Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Ocupación Vía Pública: Aparcamento Exclusivo e Parada de Vehículos por Obra (Duración Indefinida) Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Ocupación Vía Pública: Carga e Descarga por Obras e Mercadorías de calquera Clase Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Ocupación Vía Pública: Valados, Puntais, Asnillas, Andamios e Outras Instalación Análogas Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Ocupación de Vía Pública para Postos, Barracas, Casetas de Venda, Atraccións de Recreo etc. Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación para Instalación Colectores e Sacos na Vía Pública Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación por Por Guindastres, Faroles, Escaleiras de Emerxencia e outras Instalacións que Voen sobre Dominio Público Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación por outros Aproveitamentos Especiais ou Utilizacións Privativas de Solo e Voo de Dominio Público Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación por outros Aproveitamentos Especiais ou Utilizacións Privativas de Subsolo de Dominio Público Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude de Ocupación da Vía Pública con Instalación de Posto de Venda na Vía Pública (Venda Ambulante) Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude de ocupación da vía pública con instalación de posto de venda (Venda ambulante) en mercadillos periódicos Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude de ocupación da vía pública con instalación de posto de venda (Venda ambulante) en mercadillos temáticos Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Taxas pola Prestación de Servizos de Prevención e Extinción de Incendios, Prevención de Ruinas de Construcións, Salvamentos e outros Análogos Tramitación Presencial

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información