SEDE ELECTRÓNICA

Impresos

Impresos de Facenda: Taxas, Impostos e Multas : Consultas, reclamacións, devolucións e outros

 • Alta na Taxa por Recollida de Lixo en Locais Destinados a Garaxes de Uso Privado (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra dilixencia de embargo (Descargar)
  • Solicitude de Devolución de Garantías Definitivas (Descargar)
  • Impreso de solicitude de ingresos indebidos (Descargar)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de suspensión do acto impugnado (Descargar)
  • Impreso de Solicitude Xeral do Concello de Vigo (Descargar)
  • #doc# Modelo de aval como garantía de suspensión do procedemento de prema (Descargar)
  • #doc# Modelo de fianza persoal e solidaria para suspensión da providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de reembolso dos custos por avais (Descargar)
  • Impreso de solicitude de devolución de aval por pagamento ou anulación da liquidación garantizada (Descargar)
  • Impreso de Solicitude (Descargar)
 • Comunicación de Arrendamento de Local para Actualizar el Padrón de Lixo Industrial-Comercial (EUI) (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra dilixencia de embargo (Descargar)
  • Solicitude de Devolución de Garantías Definitivas (Descargar)
  • Impreso de solicitude de ingresos indebidos (Descargar)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de suspensión do acto impugnado (Descargar)
  • Impreso de Solicitude Xeral do Concello de Vigo (Descargar)
  • #doc# Modelo de aval como garantía de suspensión do procedemento de prema (Descargar)
  • #doc# Modelo de fianza persoal e solidaria para suspensión da providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de reembolso dos custos por avais (Descargar)
  • Impreso de solicitude de devolución de aval por pagamento ou anulación da liquidación garantizada (Descargar)
  • Impreso de Solicitude (Descargar)
 • Consulta Tributaria Escrita (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra dilixencia de embargo (Descargar)
  • Solicitude de Devolución de Garantías Definitivas (Descargar)
  • Impreso de solicitude de ingresos indebidos (Descargar)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de suspensión do acto impugnado (Descargar)
  • Impreso de Solicitude Xeral do Concello de Vigo (Descargar)
  • #doc# Modelo de aval como garantía de suspensión do procedemento de prema (Descargar)
  • #doc# Modelo de fianza persoal e solidaria para suspensión da providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de reembolso dos custos por avais (Descargar)
  • Impreso de solicitude de devolución de aval por pagamento ou anulación da liquidación garantizada (Descargar)
  • Impreso de Solicitude (Descargar)
 • Devolución de Garantías Definitivas (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra dilixencia de embargo (Descargar)
  • Solicitude de Devolución de Garantías Definitivas (Descargar)
  • Impreso de solicitude de ingresos indebidos (Descargar)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de suspensión do acto impugnado (Descargar)
  • Impreso de Solicitude Xeral do Concello de Vigo (Descargar)
  • #doc# Modelo de aval como garantía de suspensión do procedemento de prema (Descargar)
  • #doc# Modelo de fianza persoal e solidaria para suspensión da providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de reembolso dos custos por avais (Descargar)
  • Impreso de solicitude de devolución de aval por pagamento ou anulación da liquidación garantizada (Descargar)
  • Impreso de Solicitude (Descargar)
 • Interposición de Recurso de Reposición contra a Providencia de Prema (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra dilixencia de embargo (Descargar)
  • Solicitude de Devolución de Garantías Definitivas (Descargar)
  • Impreso de solicitude de ingresos indebidos (Descargar)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de suspensión do acto impugnado (Descargar)
  • Impreso de Solicitude Xeral do Concello de Vigo (Descargar)
  • #doc# Modelo de aval como garantía de suspensión do procedemento de prema (Descargar)
  • #doc# Modelo de fianza persoal e solidaria para suspensión da providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de reembolso dos custos por avais (Descargar)
  • Impreso de solicitude de devolución de aval por pagamento ou anulación da liquidación garantizada (Descargar)
  • Impreso de Solicitude (Descargar)
 • Interposición de recurso de reposición contra a dilixencia de embargo (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra dilixencia de embargo (Descargar)
  • Solicitude de Devolución de Garantías Definitivas (Descargar)
  • Impreso de solicitude de ingresos indebidos (Descargar)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de suspensión do acto impugnado (Descargar)
  • Impreso de Solicitude Xeral do Concello de Vigo (Descargar)
  • #doc# Modelo de aval como garantía de suspensión do procedemento de prema (Descargar)
  • #doc# Modelo de fianza persoal e solidaria para suspensión da providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de reembolso dos custos por avais (Descargar)
  • Impreso de solicitude de devolución de aval por pagamento ou anulación da liquidación garantizada (Descargar)
  • Impreso de Solicitude (Descargar)
 • Modificación do Suxeito Pasivo no Caso de Varios Cotitulares sobre un Mesmo Feito Impoñible (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra dilixencia de embargo (Descargar)
  • Solicitude de Devolución de Garantías Definitivas (Descargar)
  • Impreso de solicitude de ingresos indebidos (Descargar)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de suspensión do acto impugnado (Descargar)
  • Impreso de Solicitude Xeral do Concello de Vigo (Descargar)
  • #doc# Modelo de aval como garantía de suspensión do procedemento de prema (Descargar)
  • #doc# Modelo de fianza persoal e solidaria para suspensión da providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de reembolso dos custos por avais (Descargar)
  • Impreso de solicitude de devolución de aval por pagamento ou anulación da liquidación garantizada (Descargar)
  • Impreso de Solicitude (Descargar)
 • Pagamento de Contribucións Especiais (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra dilixencia de embargo (Descargar)
  • Solicitude de Devolución de Garantías Definitivas (Descargar)
  • Impreso de solicitude de ingresos indebidos (Descargar)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de suspensión do acto impugnado (Descargar)
  • Impreso de Solicitude Xeral do Concello de Vigo (Descargar)
  • #doc# Modelo de aval como garantía de suspensión do procedemento de prema (Descargar)
  • #doc# Modelo de fianza persoal e solidaria para suspensión da providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de reembolso dos custos por avais (Descargar)
  • Impreso de solicitude de devolución de aval por pagamento ou anulación da liquidación garantizada (Descargar)
  • Impreso de Solicitude (Descargar)
 • Solicitude de Alta / Modificación da Conta Bancaria para Recibir o Pagamento Mediante Transferencia por parte do Concello (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra dilixencia de embargo (Descargar)
  • Solicitude de Devolución de Garantías Definitivas (Descargar)
  • Impreso de solicitude de ingresos indebidos (Descargar)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de suspensión do acto impugnado (Descargar)
  • Impreso de Solicitude Xeral do Concello de Vigo (Descargar)
  • #doc# Modelo de aval como garantía de suspensión do procedemento de prema (Descargar)
  • #doc# Modelo de fianza persoal e solidaria para suspensión da providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de reembolso dos custos por avais (Descargar)
  • Impreso de solicitude de devolución de aval por pagamento ou anulación da liquidación garantizada (Descargar)
  • Impreso de Solicitude (Descargar)
 • Solicitude de Devolución de Ingresos Indebidos (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra dilixencia de embargo (Descargar)
  • Solicitude de Devolución de Garantías Definitivas (Descargar)
  • Impreso de solicitude de ingresos indebidos (Descargar)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de suspensión do acto impugnado (Descargar)
  • Impreso de Solicitude Xeral do Concello de Vigo (Descargar)
  • #doc# Modelo de aval como garantía de suspensión do procedemento de prema (Descargar)
  • #doc# Modelo de fianza persoal e solidaria para suspensión da providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de reembolso dos custos por avais (Descargar)
  • Impreso de solicitude de devolución de aval por pagamento ou anulación da liquidación garantizada (Descargar)
  • Impreso de Solicitude (Descargar)
 • Solicitude de Suspensión do Procedemento de Prema (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra dilixencia de embargo (Descargar)
  • Solicitude de Devolución de Garantías Definitivas (Descargar)
  • Impreso de solicitude de ingresos indebidos (Descargar)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de suspensión do acto impugnado (Descargar)
  • Impreso de Solicitude Xeral do Concello de Vigo (Descargar)
  • #doc# Modelo de aval como garantía de suspensión do procedemento de prema (Descargar)
  • #doc# Modelo de fianza persoal e solidaria para suspensión da providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de reembolso dos custos por avais (Descargar)
  • Impreso de solicitude de devolución de aval por pagamento ou anulación da liquidación garantizada (Descargar)
  • Impreso de Solicitude (Descargar)
 • Solicitude de devolución de aval por pagamento ou anulación da liquidación garantizada (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra dilixencia de embargo (Descargar)
  • Solicitude de Devolución de Garantías Definitivas (Descargar)
  • Impreso de solicitude de ingresos indebidos (Descargar)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de suspensión do acto impugnado (Descargar)
  • Impreso de Solicitude Xeral do Concello de Vigo (Descargar)
  • #doc# Modelo de aval como garantía de suspensión do procedemento de prema (Descargar)
  • #doc# Modelo de fianza persoal e solidaria para suspensión da providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de reembolso dos custos por avais (Descargar)
  • Impreso de solicitude de devolución de aval por pagamento ou anulación da liquidación garantizada (Descargar)
  • Impreso de Solicitude (Descargar)
 • Solicitude de reembolso dos custos por avais (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra dilixencia de embargo (Descargar)
  • Solicitude de Devolución de Garantías Definitivas (Descargar)
  • Impreso de solicitude de ingresos indebidos (Descargar)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de suspensión do acto impugnado (Descargar)
  • Impreso de Solicitude Xeral do Concello de Vigo (Descargar)
  • #doc# Modelo de aval como garantía de suspensión do procedemento de prema (Descargar)
  • #doc# Modelo de fianza persoal e solidaria para suspensión da providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de reembolso dos custos por avais (Descargar)
  • Impreso de solicitude de devolución de aval por pagamento ou anulación da liquidación garantizada (Descargar)
  • Impreso de Solicitude (Descargar)
 • Suspensión do acto impugnado do procedemento de recadación (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra dilixencia de embargo (Descargar)
  • Solicitude de Devolución de Garantías Definitivas (Descargar)
  • Impreso de solicitude de ingresos indebidos (Descargar)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de suspensión do acto impugnado (Descargar)
  • Impreso de Solicitude Xeral do Concello de Vigo (Descargar)
  • #doc# Modelo de aval como garantía de suspensión do procedemento de prema (Descargar)
  • #doc# Modelo de fianza persoal e solidaria para suspensión da providencia de prema (Descargar)
  • Impreso de solicitude de reembolso dos custos por avais (Descargar)
  • Impreso de solicitude de devolución de aval por pagamento ou anulación da liquidación garantizada (Descargar)
  • Impreso de Solicitude (Descargar)

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información