SEDE ELECTRÓNICA

Trámites e Procedementos

Facenda: Taxas, Impostos e Multas : Autoliquidacións

Trámites
Facenda: Taxas, Impostos e Multas : Autoliquidacións Canal de presentación
Alta na Taxa de Lixo Industrial, Comercial e Profesional Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Autoliquidación da Taxa pola Prestación de Servizos na "Galería de Servizos de Navia" Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Autoliquidación da taxa pola prestación dos servizos de control de calidade na execución de obras na vía pública e na reposición de pavimentos Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Autoliquidación de licenza de entrada de vehículos (vados) Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Autoliquidación do Imposto Vehículos Tracción Mecánica (IVTM): Novas Altas. Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Autoliquidación do Imposto sobre Incremento do Valor de Terreos de Natureza Urbana (Plusvalía) Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Autoliquidación por Aproveitamento Especial da Vía Pública con Caixeiros Automáticos Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Autorización a Vehículos con MMA Superior a 10000 Kg para Circular Tramitación por Internet Tramitación Presencial
CP-004 Comunicación previa - a través de representante - para obras menores exentas de licenza Tramitación por Internet Tramitación Presencial
CP-004 Comunicación previa para obras menores exentas de licenza Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Fraccionamento do Imposto de Construcións, Instalacións e Obras (ICIO): Autoliquidación Tramitación Presencial
Ingreso a Conta Semestral da Taxa por Ocupación de Solo, Subsolo ou Voo das Vías Públicas Municipais por Empresas Explotadoras de Servizos de Subministracións que Resulten de Interese Xeral (Autoliquidación) Tramitación por Internet
Limpeza de solares, locais e rúas particulares Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Operacións Excepcionais de Carga e Descarga: Mudanzas Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Pagamento de autoliquidacións pendentes Tramitación por Internet
Pagamento do Imposto Vehículos Tracción Mecánica (IVTM): Autoliquidación Anual de Ciclomotores e Motocicletas ata 125 cc. Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Pagamento do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras (ICIO): Liquidación Complementaria Tramitación Presencial
Pagamento do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras (ICIO): Liquidación Provisional Tramitación Presencial
Pagamento pola Utilización das Dependencias do "Verbum - Casa das Palabras" (Autoliquidación) Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Pagamento por Retirada de Instalacións e Xéneros Relativos ao Exercicio de calquera Actividade na Vía Pública sen Licenza e Outros Tramitación Presencial
Recollida de animais mortos Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Recollida de residuos de construción de obras menores domiciliarias Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Regularización Anual da Taxa por Ocupación de Solo, Subsolo ou Voo das Vías Públicas Municipais por Empresas Explotadoras de Servizos de Subministracións que Resulten de Interese Xeral (Autoliquidación) Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación da Autorización para Colocación de calquera Medio Mecánico ou Aparellos Elevadores Sen Matrícula para a Construción na Vía Pública Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación da Inscrición dun Can no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Análise de auga de consumo humano Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Solicitude / Autoliquidación de Autorización de Vertidos non Domésticos de Augas Residuais Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Solicitude / Autoliquidación de Baleirado de Pozo Negro ou Fosa Séptica Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Certificado por Cambio de Vehículo Taxis Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Duplicado de Carnés ou Licenzas de Taxi Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Expedición do Carné de Taxi (Permiso Municipal de Conductor) Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Informe de Accidente de Circulación Realizado pola Policía Local (Atestados) Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Solicitude / Autoliquidación de Instalación de Terrazas na Vía Pública con Mesas e Cadeiras Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Licenza para Obras en Dominio Público. Arranxo de Avarías (Obra menor) Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Licenza para Obras en Dominio Público: Canalizaciones Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Licenza para Obras en Dominio Público: Gran Cala Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Licenza para Obras en Dominio Público: Obras diversas Tramitación Presencial
Solicitude / Autoliquidación de Licenza para Obras en Dominio Público: Realización de Cala Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Obtención do Carné de Taxi (Permiso Municipal de Conductor) Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Ocupación Vía Pública: Aparcamento Exclusivo e Parada de Vehículos por Obra (Duración Indefinida) Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Ocupación Vía Pública: Carga e Descarga por Obras e Mercadorías de calquera Clase Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Ocupación Vía Pública: Valados, Puntais, Asnillas, Andamios e Outras Instalación Análogas Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Ocupación de Vía Pública para Postos, Barracas, Casetas de Venda, Atraccións de Recreo etc. Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Partes de Servizo da Policía Local con Desplazamento da Correspondente Patrulla Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Partes de Servizo de Extinción de incendios (Bombeiros) Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Renovación do Carné de Taxi (Permiso Municipal de Conductor) Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Revisión de Vehículos Taxis Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de Tratamentos de Desinfección, Desinsectación e Desratización Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de licenza administrativa para a tenza de cans potencialmente perigosos Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de partes de Servizo da Policía Local sen desplazamento da correspondente patrulla Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación de renovación de licenza administrativa para a tenza de cans potencialmente perigosos Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación para Instalación Colectores e Sacos na Vía Pública Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación por Por Guindastres, Faroles, Escaleiras de Emerxencia e outras Instalacións que Voen sobre Dominio Público Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación por outros Aproveitamentos Especiais ou Utilizacións Privativas de Solo e Voo de Dominio Público Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude / Autoliquidación por outros Aproveitamentos Especiais ou Utilizacións Privativas de Subsolo de Dominio Público Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude de Licenza de Entrada de Vehículos (vados) Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Correo
Solicitude para o desempeño de actividades con drons Tramitación por Internet Tramitación Presencial

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información